שבת המלכה​

נערוך השולחן לכבוד ערב שבת

ניחוחות תבשילים עולים במחבת

יין קידוש חלות ודגים

ישמח כל לבב ביום תענוגים

סעודה ראשונה שניה ושלישית

יעלזו וישישו כל יצורי בראשית

יחד כולם בזמירות נסלסל

מתנה ושמה שבת קיבלו ישראל

מצוות שמור וזכור אות היא לעולם

ישבתו וינוחו החיה והאדם

 

יום זה הוא ברכה לכל ימות השבוע

נתעטף בקדושה ונתענג בו קבוע

ויעידו כולם שזה יום מיוחד

בפרשת השבוע נהגה ונלמד

סיפורי התורה יקראו בחדווה

וישכון בביתכם שלום ואחווה

פינו ימלא ברכה ותהילה

לכבוד שבת קודש שבת המלכה