רבי נחמן מאומן​

רבנו הצדיק עושה תיקונים / מימין ושמאל ומכל הכיוונים

בראש השנה כולנו לאומן נגיע / לחוויה רוחנית שאותנו תושיע

יחד נקרא את התיקון הכללי / שממרק עוונות גם שלך גם שלי

נשמח ונרקוד בציון הקדוש / אצל רבינו נחמן את יצרנו נכבוש

חגיגת תיקונים יקבלו כאן כולם / אצל רבינו נחמן צדיק יסוד עולם

מן השאול נשמתך הוא יגאל במהרה / ברוחניות ושמחה בקדושה וטהרה

נתבודד ונשפוך את שלל שיחתינו / ממעמקי הלבבות נישא תפילתינו

מכל העולם מגיעים עד אליך / מאורו הגנוז יתגשמו כל משאלותיך

אדונינו מורינו ורבינו היקר / נעבוד על המידות כי זה העיקר

וכל פה נ נח נחמן ישיר / וישועות וברכות עלינו ימטיר

מים רבים לא יכבו את האש היוקדת / ונפשי רק לך בוכייה מתבודדת

נחל נובע מקור חכמה ועוצמה / תודה לך רבינו שתיקנת לי את הנשמה