השיר מליבי אלייך נפצר​

המורה רוצה שאני אכתוב חיבור

ואני עייף וקצת שבור

איזה נושא אבחר? אקטואליה, או בידור ?

ואני ממהר כי יש לי איזה סידור.

 

המורה לוחצת שני אשכתב

ואני מתאמץ יושב וכותב

עוד חיבור וחיבור וחיבור

ואני לא יודע לכתוב, אני טוב בדיבור.

 

המורה עומדת על כך שאכתוב

ואני בשירים אלוף וגם טוב

הבחינות בקרוב ואני אכשל

בציונים שאשיג אתהלך מתפשל.

 

המורה תביני, חיבורים זה קשה

ואני כך לכתוב מנסה ומנסה.

אז תיתני לי ציון, גם אם החיבור כה קצר

כי השיר מליבי אלייך נפצר.