גלריה

המילה בראשית " בראשי תיבות

 

 

 

בראשונה רצתה אשתי שאני ילמד תורה = בראשית .

 

בתחילה רצתה אורלי שניסים ירביץ תורה = בראשית .

 

בתחילה רצה אלוהים שניסים יפיץ תורתו = בראשית .

 

בראשונה רצה ארץ שמיים יבראו תחילה = בראשית .

 

בריאות רפואה אושר שלווה ישועה תקווה = בראשית .