אישה נאמנה (מבוסס על אשת חיל)​

אישה נאמנה ניתן למצוא / מה שהיא תיטע אתה תקצור

באושר יחיה בעלה וליבו בנעימים / וכשישוב מעבודתו תגיש לו מטעמים

גמלה אותו מכל עוונות ופשעים / ולצידו תהיה כל הימים

דבריה תמיד יהיו רק לזכותו / ומכל צרה ופגע שומרת אותו

הרים וגבעות חצתה גמעה מרחקים / לדלות מהבאר מים ממעמקים

ובלילה תקום להאכיל את עולליה / ועד אור הבוקר לא עוצמת עיניה

זרעה ושתלה במו ידיה / ובעמל כפיה קטפה מפירותיה

חרפה נפשה ואזרה כוחות / ועמדה איתנה בגשמים וברוחות

טעם מאכליה ללקק ת'אצבעות / ונר מעל ראשה יאיר את הלילות

יום ולילה טורחת ללא הפוגות / לשה בצק ואופה עוגות

כסף וצדקה נותנת בסתר / לאביון ולעני לרש ולכל היתר

לא נרתעת מהקור ומן הכפור / ובביתה חמים ושפע אור

מלבושים תפרה ובגדי תפארת / ובבגדי שני ומשי מעוטרת

נישא שם בעלה בפי כל אדם / שמו מתפאר בכל העולם

סלים רקמה ומכרה בשווקים / לכל עובר ושב חילקה ממתקים

עונדת מצוות ומעשים טובים / וחיוך רחב תישא לאחרית הימים

פיה מפיק מרגליות ותבונה / בקיאה בהלכות בתנ"ך ובמשנה

צניעות וצדק מפלסים את דרכה / ומפרי ידיה רואה ברכה

קישטוה בניה כעטרת זהב / בעלה מתפאר בה ללא רבב

רק את הצלחת להתהדר ולהתעלות / במקום שכולן מתקשות לעלות

שמרה מצוות נר חלה ונידה / כי היא בת של מלך יהודיה

תקצר היריעה מלספר בשבחיה / וביומה האחרון ילווה מעשיה .